Om NetBank Erhverv

NetBank Erhverv skaber et hurtigt overblik.

NetBank Erhverv er en brugervenlig løsning til erhvervs- og foreningskunder.

Med NetBank Erhverv kan du nemt og hurtigt få et overblik over virksomhedens økonomi, betale virksomhedens regninger og meget mere - alt sammen via internettet.

Med NetBank Erhverv kan du således klare alle de daglige bankforretninger, når og hvor det passer dig.

Få mere at vide om NetBank-forsikring, værdipapirhandel, Bankconnect
recordbeskrivelse og samtykke.

I NetBank Erhverv har du blandt andet mulighed for:

 • Automatisk overførsel af betalinger fra virksomhedens økonomisystem
 • Automatisk indlæsning af indbetalinger til virksomhedens økonomisystem
 • Samlet oversigt over kommende betalinger, konti og depoter i Djurslands Bank
 • Et elektronisk Earkiv
 • Krydsfuldmagter til betalinger
 • Værdipapirhandel

 

NetBank Erhverv

Du kan bruge NetBank Erhverv til rigtig meget

NetBank-forsikring for erhvervsdrivende

Virksomheder er ikke beskyttede imod tab ved netbankindbrud på samme måde som privatkunder.

Derfor er det vigtigt, at den enkelte virksomhed beslutter, hvordan håndteringen af risikoen skal ske.

Virksomheder og foreninger har derfor mulighed for at tegne en forsikring målrettet tab i forbindelse med netbankindbrud og computervirus.

Der findes i dag flere forsikringer på markedet. Du bør henvende dig til dit forsikringsselskab, for at høre mere om mulighederne. 

Værdipapirhandel Erhverv

 • Du kan handle med værdipapirer direkte på Nasdaq OMX København gennem NetBank Erhverv
 • Du kan få en oversigt over de danske aktie- og obligationskurser
 • Du kan på siden ”Handelshistorik” se, hvilke handler du har foretaget inden for de seneste 3 år 
 • Du kan klikke på et bestemt depot og vælge at se depotets historik
 • Du kan oprette dine egne kurslister og se detaljerede grafer

Tilmelding til værdipapirhandel

Ønsker du at tilmelde dig, eller har du spørgsmål til Værdipapirhandel i NetBank Erhverv, så kontakt din lokale afdeling.

Bank Connect

Lad dit økonomisystem kommunikere direkte med banken.

Bank Connect er en fælles standard for udveksling af oplysninger mellem økonomisystemer og banker. Den direkte vej mellem dit økonomisystem og din bank.

Det betyder, at mange af din virksomheds daglige processer omkring betalinger og afstemninger kan ske direkte i økonomisystemet, uden at I skal bruge NetBank Erhverv.

Økonomisystemet udveksler alle nødvendige oplysninger automatisk med bankens it-systemer. Det betyder, at dit økonomisystem selv klarer udvekslingen af betalingsoplysninger og kontobevægelser, og at du ikke længere behøver at klare det via Netbank Erhverv.

Forventningen er, at leverandørerne af de væsentligste ERP-/økonomisystemer inden for kort tid vil understøtte løsningen som standard.

Interesseret?

1. Kontakt leverandøren af virksomhedens økonomisystem og hør om din virksomhed har mulighed for at bruge Bank Connect til jeres system/version. Din leverandør kan på www.bankconnect.dk rekvirere en udviklerpakke og nemt komme i gang med Bank Connect.

2. Kontakt herefter din rådgiver og få en aftale om Bank Connect.

Recordbeskrivelse

I dette dokument beskrives Djurslands Banks eget format over transaktioner, som kan udveksles mellem virksomheden og Djurslands Bank. Udvekslingen sker via NetBank Erhverv.  

Recordbeskrivelse

Samtykke

I henhold til Persondataloven skal banken have den enkelte brugers samtykke til, at vi

 • har brugerens navneoplysninger og evt. cpr-nr. registreret
 • må videregive oplysningerne til bankens samarbejdspartnere, når det er nødvendigt, for at brugeren kan bruge bankens produkter på vegne af en virksomhed.

Accept af bankens samtykkeerklæring er derfor en forudsætning for at anvende bankens produkter, fx NetBank Erhverv. 

Samtykkeerklæringen