Har du brug for en stærk erhvervsbank?

Vores dygtige erhvervsrådgivere er klar til at tage imod dig.

Erhvervsbanken på Djursland, Aarhus og Randers

Som lokalbank har vi sammenfaldende interesser med dig og din virksomhed, og vi vil gerne være med til at skabe trivsel, vækst og nye arbejdspladser. Vi har erhvervsafdelinger i Grenaa, Risskov og i Randers og erhvervsrådgivere i andre af bankens afdelinger.

Tæt samarbejde med bankens specialister

Som erhvervskunde stiller du krav om specialviden - og den har vi i Djurslands Bank. Sammen med vores specialister inden for finansiering, udland, investering, pension, betalingsformidling og likviditet skaber vi de bedste løsninger for dig.

Aktuelt lige nu

Kontakt os, hvis du har spørgsmål - vi giver gerne gode råd

Den nye ferielov – vær klar i 2019

Til september 2020 får vi en ny ferielov i Danmark, og fra 1. september 2019 er der et overgangsår. Det betyder, at du allerede nu skal begynde at forberede dig på de nye regler, som kommer til at påvirke din administration af ferie.

Som arbejdsgiver bør du allerede nu sætte dig ind i den nye ferielov, som gælder fra 2020. Du skal blandt andet sikre dig: 

  • at det lønsystem, du bruger, er eller bliver opdateret og er klar til at håndtere den nye ferielov
  • at et eventuelt tidsregistreringssystem bliver klar til at håndtere den nye ferielov
  • at en eventuel overenskomst/lokalaftale om ekstra feriefridage, omsorgsdage, ferietillæg mv. tilpasses den nye ferielov

Du kan derudover overveje hvornår og hvordan, du vil informere dine medarbejdere.

Er du som arbejdsgiver medlem af en arbejdsgiverorganisation, vil du sikkert modtage yderligere information herfra samt eventuelt invitation til kurser/møder om den nye ferielov.

Læs mere om den nye ferielov på virk.dk

Arbejdsgaranti: Vær opmærksom på vigtig ændring

Som leverandør indenfor bygge- og anlægsvirksomhed vil du ofte skulle stille en arbejdsgaranti overfor din kunde, kendt som AB92.

Du har tidligere modtaget et månedligt overblik med en samlet status på din garantiportefølje. Fremover kan du løbende følge status på dine forskellige garantier direkte i NetBank Erhverv. Den store fordel er, at du kan tilgå de opdaterede oplysninger, lige når det passer dig. Fx samme dag som der sker en nedskrivning på en garanti.

Ny og nem procedure til bestilling af arbejdsgaranti

Udfører du arbejdsopgaver under AB92 regler, så kan du anmode Djurslands Bank om, på dine vegne, at udstede en arbejdsgaranti.

Vi tilbyder en ny og nem måde at gøre dette på:
Du skal fremover bestille arbejdsgarantien direkte i NetBank Erhverv, hvor du kan medsende aftalegrundlaget. Du finder det under punktet Garantier, som ligger under Konti.

Du logger ind i NetBank Erhverv med NemID signering, og det kræver ikke yderligere NemID signering at lave bestillingen.

I forbindelse med bestillingen kan du bestille det endelige dokument til elektronisk underskrift i eBoks.Databehandleraftale? Nej, ikke med din bank

EU’s nye persondataforordning trådte i kraft 25. maj 2018. Fokus er dermed øget på behandling og opbevaring af personoplysninger, og mange virksomhe-der skal overveje nødvendigheden af at indgå databehandleraftaler.

Som erhvervskunde i Djurslands Bank skal du IKKE gøre noget i denne forbindelse. Vi falder nemlig ikke ind under kategorien ”databehandler”, og derfor skal vi ikke indgå en databehandleraftale.

Djurslands Bank er derimod dataansvarlig. Og hvad betyder det så? Jo, det betyder, at det er vores ansvar at overholde persondataloven med de data, din virksomhed stiller til rådighed for os.

Du kan læse mere om forskellen på at være databehandler og dataansvarlig på Datatilsynets hjemmeside

For øvrig info henviser vi til Information om behandling af persondata i Djurslands Bank.Få professionelle og simple betalingsløsninger gennem din bank

Djurslands Bank har et samarbejde med betalingskoncernen Bambora Danmark A/S. Hurtig udbetaling er en stor fordel for erhvervskunderne, fortæller bankens erhvervsdirektør.

Djurslands Bank kan tilbyde en betalingsløsning til bankens erhvervskunder fra Bambora, som sælger betalingsløsninger i lighed med Teller/Nets.

- Den store fordel for vores kunder er afgjort, at Bambora lover en hurtig udbetaling på blot to dage. Det er utroligt konkurrencedygtigt og et godt incitament for mange af vores kunder for at prøve en ny betalingsløsningsleverandør, siger erhvervsdirektør Lene Holm Pedersen.

Bambora tilbyder hele paletten af betalingsløsninger med salg og leje af betalingsterminaler, indløsning af betalingskort, integration til kasseløsninger, etablering af online kundeportal, hotline support m.v.

Djurslands Bank tilbyder med Bambora fordelagtige kortaftaler til bankens erhvervskunder - både til butik og online.

Kontakt din rådgiver, hvis du vil høre mere, eller klik her for at komme direkte til Bambora.

Hvorfor etablere en professionel bestyrelse?

En professionel arbejdende bestyrelse kan bidrage med kompetent sparring og supplerende kompetencer inden for eksempelvis salg, markedsføring, økonomi, it eller ledelse.

Fordele ved en professionel bestyrelse

  • Du sender et stærkt signal om professionel drift af din virksomhed. Det har stor betydning, når dine finansielle samarbejdspartnere, kunder og leverandører bedømmer din virksomhed.
  • Bestyrelsens faglige kompetencer kan styrke din virksomhed ved at bidrage til at optimere, skabe udvikling og vækst.  En professionel bestyrelse sikrer også, at din virksomhed handler i overensstemmelse med virksomhedens strategi.
  • En bestyrelse kan hjælpe din virksomhed med at etablere netværk/kontakter til andre virksomheder.
  • Du vil som virksomhedsejer/-leder blive udfordret på dine evner og dine beslutninger af en professionel bestyrelse, og det vil for mange være med til at styrke den personlige udvikling.
  • En professionel bestyrelse kan være en stor hjælp for virksomheden i tider med konjunkturændringer.