FATCA og CRS

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) er en række amerikanske regler, der har til formål at hindre, at privatpersoner, virksomheder og virksomhedsejere, som er skattepligtige i USA,rent faktisk også bliver indberettet til de amerikanske skattemyndigheder, således at der dermed ikke sker unddragelse af skattepligten til USA. Danmark og USA har indgået aftale om dette.

CRS (Common Reporting Standards) er en international lovgivning til bekæmpelse af skatteunddragelse i stort set resten af verdenen. CRS er udviklet af OECD i tæt samarbejde med G20 landene og EU. Det har til formål at sikre en bedre udveksling af skatteinformationer landene imellem. Danmark har indgået en aftale om dette med de lande, der er tiltrådt CRS.

På baggrund af aftalerne er der i Danmark indført lovgivning om, at pengeinstitutter skal identificere alle kunder, konti og depoter, som er potentielt skattepligtige i udlandet, og sende oplysningerne til de udenlandske skattemyndigheder via SKAT.

Pengeinstitutterne er i henhold til FATCA og CRS pålagt at indhente en egenerklæring fra deres kunder, som skal belyse, i hvilke lande den enkelte kunde er skattepligtig. FATCA og CRS reglerne gælder for alle danske pengeinstitutter.

Hvis kunden er skattepligtig i udlandet, skal Djurslands Bank ligeledes indhentes det såkaldte TIN (Tax Identification Number) og registrere det i vores systemer.

Egenerklæringer - Privat

Egenerklæring privat - dansk version

Egenerklæring privat  - engelsk version

Egenerklæring privat  - tysk version

Egenerklæringer - Erhverv

Egenerklæring dansk selskab

Egenerklæring udenlandsk selskab - dansk version

Egenerklæring udenlandsk selskab - engelsk version

Egenerklæring udenlandsk selskab - tysk version